BYLO, JE, BUDE GDPP GDPP SVATÍ KYRIALE
NEŠPORY NEŠPORY - K SVATÝM PAPEŽSKÉ NEŠPORY POPĚVKY RŮZNÉ

Ne��pory - k svat��m
Starší články tohoto tématu jsou v archivu