BYLO, JE, BUDE GDPP GDPP SVATÍ KYRIALE
NEŠPORY NEŠPORY - K SVATÝM PAPEŽSKÉ NEŠPORY POPĚVKY RŮZNÉ

Pape��sk�� ne��pory
Starší články tohoto tématu jsou v archivu