Postaru se nedá žít

JiKu, Kategorie: bylo, je, bude

Změna je život. Proto od poslední neděle v září nebudou kapitulní nešpory zpívány podle vypracovaného repertoria, ale podle Antiphonale romanum II.
Pro mě to znamená hodit za hlavu 15 let práce a začít pěkně znovu.

Tentokrát pro srovnání noty "postaru" a noty "ponovu".

O ostatních změnách a vylepšeních budou p.t. zpěváci informování osobami odpovědnými, což já (zaplať Pán Bůh) nejsem.

Počet reakcí na článek: 0 - reagovat