Co to je GDPP?

Projekt GDPP - Graduale pro populo - vznikl pro chorální mše s aktivní účastí lidu. Zpívající schóla je - jak se předpokládá - vybavena graduálkami normálními. GDPP je materiál, který by měl dostat do rukou přítomný lid Boží, aby se mohl zapojit do zpěvu texty jemu přístupnými a rozumět textům určeným pro scholu.
Notované jsou v GDPP responzoriální žalm (pokud se nezpívá po prvním čtení graduale) a iubilus Alleluia. Bohaté zkušenosti ukazují, že alespoň trochu zkušený lid je bez problémů schopen zpívat "z listu" odpověď responzoriálního žalmu a alespoň pobrukovat se scholou iubilus Alleluia.
Jak to vypadalo v praxi (než z nejrůznějších organizačních důvodů poněkud upadla) se mlžete podívat na historických stránkách mše svaté z Malé Chuchle.

Samozřejmě, že kromě GDPP musí lid dostat do ruky zpěvy mešního řádu a ordinarium, ale to (jakožto zpěvy neproměnné) najdete jinde, než v GDPP. Řekněme v KYPP - kyriale pro populo :-)