BYLO, JE, BUDE GDPP GDPP SVATÍ KYRIALE
NEŠPORY NEŠPORY - K SVATÝM PAPEŽSKÉ NEŠPORY POPĚVKY RŮZNÉ


Nešpory - k svatým


1. Petra a Pavla - I. nešpory
PDF PDF zvětšené o 8% PDF zvětšené na A3
Počet reakcí: 0

2. Svatý Benedikt [Jakub Jelínek]
Nešpory ze svátku svatého Benedikta PDF kompletní
Počet reakcí: 0

3. Dušičky
PDF PDF zvětšené o 8% PDF zvětšené na A3
Počet reakcí: 0

4. Petra a Pavla - II. nesp.
PDF PDF zvětšené o 8%
Počet reakcí: 0

5. Sanctae Ludmilae, abaviae Bohemorum fides
PDF PDF A4 pro scholu a slepejše Opravená verze 2014: PDF
Počet reakcí: 0

6. Slavnost Narození Jana Křtitele - 2. nešpory
PDF
Počet reakcí: 0

7. Svatý Mikuláš
Jako slavnost - pro pouť :-) PDF
Počet reakcí: 0

8. sv. Vácvlav - nešpory
PDF
Počet reakcí: 0

9. 1, nešpory ke všem svatým
Nestihl jsem obrázek, bude večer. PDF
Počet reakcí: 0

10. sv. Vít
PDF
Počet reakcí: 1

11. Ať žije svatý Jan [JiKu]
Svatým Janem nepomuckým to vše začalo. Nechť tedy uvede i další etapu.¨ PDF
Počet reakcí: 0