Missa de skautis

JiKu, Kategorie: bylo, je, bude

V neděli 10.1. na slvnost Křtu Páně proběhne v rámci XX. skautského semináře mše svatá v Salesiánském divadle (od 8:00 - sic!).
Celebruje otec biskup bratr Radkovský. Hudbení složku pomůže rozpohybovat ad hoc schola za nástrojové podpory bratrů Tomáše Najbrta a Michaela Pospíšila.
Kdo se ještě cítí schopena a ochoten vypomoci zpěvem, bude vítán na jevišti v 7:40. Noty zde netiskněte, budou k dispozici na místě.

Počet reakcí na článek: 0 - reagovat