Rorátní bohoslužby spojené s laudami

Filip Srovnal, Kategorie: bylo, je, bude

Milí choralisté, ZÍTRA (ve středu) se budou poprvé konat u Salvátora laudy spojené s rorátní mší svatou. Začínají v 7 hodin ráno, vchod sakristií. Kdo chce, může pak zůstat na snídani. http://salvator.farnost.cz/index/adventni-ranni-mse-sv-u-salvatora-od-1-12 Tyto středeční rorátní mše se budou konat po celý advent. Všichni jste srdečně zváni.

Počet reakcí na článek: 0 - reagovat