Letnice 2012 na Dobrši

Filip Srovnal, Kategorie: bylo, je, bude

Zveme Vás na starou dobrou Dobrš ku zpívání kompletního chorálního oficia. Program klasický: příjezd od pátku 25.května odpoledne, v sobotu přes den volno + zkouška (odpoledne), k večeru první nešpory, atd. Nedělní mše sv. je v 9.30 hodin. Slouží Martin Brousil. Po společném obědě bude možnost včasného odjezdu pro ty, kteří zpívají na nešporách v katedrále. Strava: společná (cca. 200Kč) Ubytování: 70 Kč/noc (ve spacáku, matrace jsou k mání) Noty: každý dostane na místě. Kontakt: filipsrovnal@gmail.com; introitus.cz

Počet reakcí na článek: 0 - reagovat