Příručka gregoriánského chorálu

Jaroslav Orel, Kategorie: bylo, je, bude

V roce 1996 vydala Společnost pro duchovní hudbu příručku, kterou sepsal Jaroslav Orel pro účastníky kursu o chorální interpretaci, který vedl v Praze v letech 1990-1993.
Příručka (kdy si jí pamatuje, byla zelená A4) byla rychle rozebrána, a přesto, že v některých aspektech je dnes vývojem chorálního bádání překonaná, stále docházejí občas prosby, zda by nebyla k dispozici.
Nedávno jsem dělal v kanceláři trochu pořádek a našel CD s se soubory z této příručky. A proto - trochu z nostalgie - uvádím i PDF celé příručky.
Doufám, že jejím případným čtenářům může přinést poučení a nadšení, které tehdy pro rozvoj liturgické hudby panovalo.
Domnívám se, že poučenost dnešních liturgických choralistů i jejich počet je daleko větší, než byl začátkem těch let devadesátých, určitě k tomu tehdejší chorální kurs a příručka přispěly.

JiKu

Počet reakcí na článek: 0 - reagovat