Jaký je záměr a účel tohoto webu

Do roku 1990 jsem psal hranaté noty ručně. Pěkně přibroušeným perem tuší na papír, který jsem si předem nalinkoval (pro webovou generaci připomínám, že nalinkvat bylo tehdy vytvořit na papíru vodorovné čáry :-)
Právě tak, jako psaly hranaté noty písaři mnoho set let přede mnou.
V roce 1990 jsem byl postaven jako čerstvý člen čerstvě založené Společnosti pro duchovní hudbu před úkol připravit podklady pro nešpory ze svátku sv. Jana Nepomuckého. Bylo to z titulu, že
a) jsem už tehdy o chorálu něco málo věděl
b) jsem jako jediný věděl (ještě!) tehdy něco o stolních počítačích a dokonce jeden z nich používal.
První program na sazbu hranatých not jsem napsal s použitelnými, leč ne příliš graficky dokonalými výsledky v textovém editoru zvaném ChiWriter, který byl vybaven editorem pixelových fontů. Tisklo se to na jehličkové - tehdy vysoce dokonalé 24jehličkové - tiskárně. Tisklo, namnožilo, odzpívalo, leč zároveň se ukázalo, že tudy cesta nevede.
Proto jsem od roku 1992 začal pracovat na vlastním prostředku založeném na otevřeném sazečském systému TeX, který byl (a stále je) dokonalý a nezávislý na typu počítače i operačního systému. Toto první vzepětí vyvrcholilo vydáním kompletních svatojánských nešpor a laud.

Pomaloučku polehoučku jsem pořizoval další a další chorální přepisy motivované dvěma hlavními příčinami:
1) staletá tradice zpěvu nešpor v katedrále sv. Víta byla ohrožena, svatovítští choralisté vymírali a do nekonečna se nedalo zpívat "předkoncilně", tj. nebrat moc v úvahu reformu modlitby církve. A bylo tedy potřeba připravit materiály, z kterých by se zpívat dalo.
2) Tehdejší duchovní správce zlíchovské farnosti doopravil kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli a hledal pro něj pastorační využití, kterým se stala zpívaná latinská liturgie. A bylo třeba připravit něco, do čeho by mohli koukat a z čeho by mohli zpívat ti věřící, kteří nebyli vybaveni Graduálem.
V obou případech texty vznikaly "na příští neděli" a díky cyklům ABC bylo o práci postaráno na několik let.

Od roku 2002, kdy jsem se stal i webmasterem webu a později webů Společnosti pro duchovní hudbu byly výsledky sporadicky a nesystematicky zveřejňovány i tam. Protože jsem však pro nával jiných úkolů technicky zaostal, byl převod not do formátu PDF velmi problematický a s publikací jsem nespěchal. Nicméně všeho do času! Zájem o chorál utěšeně stoupá a zájemců o jeho zpěv při liturgii přibývá. Proto nezbylo, než přistoupit k technologickému skoku, jehož produktem je i tento web.

Je tedy určen především k zveřejnění toho, co v různé míře rozpracovanosti mám v šuplíku.
Web je dostatečně multifunkční na to, aby mohl poskytovat i další služby a komunikaci v dané oblasti. Kromě toho, že na něm budou pomaloučku přibývat noty z mého šuplete, může sloužit k ohlašování chorálních akcí, hodnocení, diskusím.

Přeji tedy návštěvníkům "dobré zažití" a všechny, koho to baví, zvu mezi jeho spolutvůrce.

22.5.2009
JiKu

PS:
Web spouštím večejně 24.8.2009 jako dárek účastníkům Convivia 2009 a jako jeden z příspěvků k přípravě papežské návštěvy.