1. neděle postní - cyklus a

, Kategorie: nešpory

Vše jako 1. neděle postní cyklus b, až na Magnificat.

PDF