30. neděle během roku - a

JiKu, Kategorie: nešpory

Vše jako 30. neděle cyklus b, až na Magnificat.

PDF kompletní

Byl jsem upozorněn na chyby ve stránkování zvětšených PDF. Už jsem se nějak probral těmi makry na práci s PDF a posílám i nazvětšované.
PDF zvětšené na A3, pro ty, kteří mají A3 tiskárnu a špatné oči.
PDF trochu zvětšené (A4 s většími notami a menšími bílými okraji).

PDF samotného Magnficat k nešporám druhého týdne.