1. neděle adventní - cyklus C - Solesmes

, Kategorie: nešpory

Jako 1. neděle adventní A&B, až na Magnificat.

PDF
PDF zvětšené na A3, pro ty, kteří mají A3 tiskárnu a špatné oči.
PDF trochu zvětšené (A4 s většími notami a menšími bílými okraji).