6. neděle velikonoční cyklus C

, Kategorie: nešpory

Stejné, jako cyklus A, až na antifomu k magnificat:PDF
PDF zvětšené o 8%
PDF A3