6. neděle velikonoční - cyklus B

, Kategorie: nešpory

Stejné jako 5. velikonoční C, až na Magnificat:

PDF zvětšené nastránkované na brožuru