Co už máme hotové

Modře jsou označeny brožury podle tradice katedrály VVV z devadesátých let (texty odpovídají současnému breviáři, oznečena episemata, melodie porůznu dohledávané).
Červeně jsou označečeny brožury podle solesmeského Antiphonale romanum II.

1. neděle adventní A B C A B C
2. neděle adventní A B C A B C
3. neděle adventní A B C A B C
4. neděle adventní A B C A B C
Hod Boží vánoční A B C A B C
Svaté rodiny A B C A B C
Panny Marie Matky Boží A B C A B C
2. neděle vánoční A B C A B C
1. neděle postní A B C A B C
2. neděle postní A B C A B C
3. neděle postní A B C A B C
4. neděle postní A B C A B C
5. neděle postní A B C A B C
Květná neděle A B C A B C
Hod Boží velikonoční A B C A B C
2. neděle velikonoční A B C A B C
3. neděle velikonoční A B C A B C
4. neděle velikonoční A B C A B C
5. neděle velikonoční A B C A B C
6. neděle velikonoční A B C A B C
Hod Boží Svatodušní A B C A B C
Nejsvětější Trojice A B C A B C
2. neděle během roku A B C A B C
3. neděle během roku A B C A B C
4. neděle během roku A B C A B C
5. neděle během roku A B C A B C
6. neděle během roku A B C A B C
7. neděle během roku A B C A B C
8. neděle během roku A B C A B C
9. neděle během roku A B C A B C
10. neděle během roku A B C A B C
11. neděle během roku A B C A B C
12. neděle během roku A B C A B C
13. neděle během roku A B C A B C
14. neděle během roku A B C A B C
15. neděle během roku A B C A B C
16. neděle během roku A B C A B C
17. neděle během roku A B C A B C
18. neděle během roku A B C A B C
19. neděle během roku A B C A B C
20. neděle během roku A B C A B C
21. neděle během roku A B C A B C
22. neděle během roku A B C A B C
23. neděle během roku A B C A B C
24. neděle během roku A B C A B C
25. neděle během roku A B C A B C
26. neděle během roku A B C A B C
27. neděle během roku A B C A B C
28. neděle během roku A B C A B C
29. neděle během roku A B C A B C
30. neděle během roku A B C A B C
31. neděle během roku A B C A B C
32. neděle během roku A B C A B C
Krista Krále A B C A B C


Něco mimo běžný rok:

Petra a Pavla - I. nešpory
Petra a Pavla - II. nešpory
Slavnost Narození Jana Křtitele - II. nešpory
Slavnost Všech svatých - I. nešpory
sv. Víta - nešpory
Památka všech věrných zemřelých - II. nešpory
sv. Benedikta - nešpory (JJ)
sv. Mikuláš - nešpory
sv. Václav - II. nešpory
Sanctae Ludmilae, abaviae Bohemorum fides
sv. Jan Nepomucký - II. nešpory
pátek 3. týdne - laudy (JJ)
2. neděle adventní - I. nešpory (JJ)
Hodinka čtení a laudy na Velký pátek a Bílou sobotu
4. neděle adventní - 19. prosince - II. nešpory