BYLO, JE, BUDE GDPP GDPP SVATÍ KYRIALE
NEŠPORY NEŠPORY - K SVATÝM PAPEŽSKÉ NEŠPORY POPĚVKY RŮZNÉ


gdpp


1. 29. neděle cyklus C
PDF
Počet reakcí: 1

2. 3. neděle cyklus A
PDF
Počet reakcí: 0

3. 2. neděle adventní cyklus C
PDF
Počet reakcí: 0

4. Krista Krále - ABC
PDF
Počet reakcí: 0

5. 5. neděle velikonoční cyklus C
PDF
Počet reakcí: 0

6. 27. neděle C [JiKu]
PDF
Počet reakcí: 0

7. 32. neděle během roku cyklus B
PDF
Počet reakcí: 0

8. 25. neděle během roku cyklus B
PDF
Počet reakcí: 0

9. 7.nedělě velikonoční B - gdpp

Počet reakcí: 0